Nowe prawo zamówień publicznych

/Nowe prawo zamówień publicznych
1803, 2019

Spotkanie z wykonawcami po wyborze oferty najkorzystniejszej – nowa instytucja w projektowanym prawie zamówień publicznych.

marzec 18th, 2019|Nowe prawo zamówień publicznych|

Projekt nowej ustawy wprowadza szereg zmian i nowości. Z założenia nowy akt prawny ma ułatwić przystępowanie do przetargów wykonawcom, zapewnić większą przejrzystość rynku zamówień publicznych i usprawnić pracę zamawiających.