Nasi specjaliści prowadzą szkolenia

W naszej ofercie znajdują się również szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych. Prowadzimy zarówno:

  • szkolenia zamknięte, przeznaczone wyłącznie dla pracowników i współpracowników Klienta, pozwalające na dopasowanie tematyki i zakresu szkolenia idealnie do potrzeb Klienta, jak również znalezienie podczas szkolenia odpowiedzi na najbardziej istotne dla Klienta pytania, jak i
  • szkolenia otwarte, organizowane samodzielnie przez Dział Zamówień Publicznych przy współpracy z innymi działami Naszej Kancelarii.

Tematy i programy szkoleń, jak również sposób prezentacji tematu i stopień zaawansowania dostosowane są każdorazowo do potrzeb naszych Klientów. Dobrana tematyka szkoleń i wyznaczony ich cel gwarantują uzyskanie na szkoleniu wiedzy mającej praktyczne zastosowanie.

Proponowane tematy szkoleń to min. :

  • Prawo zamówień publicznych – jak to działa.
  • Jak wygrać przetarg – przygotowanie najkorzystniejszej oferty.
  • Warunki udziału w postępowaniu – jak sprecyzować aby nie naruszać konkurencji i nie ograniczać dostępu do zamówienia.
  • Zasady swobody umów i jej ograniczenia w prawie zamówień publicznych.
  • Konsorcjum – spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, razem czy osobno?
  • Warunki stawiane wykonawcom i kryteria oceny ofert – dobre praktyki w świetle przykładowych postępowań na tle orzecznictwa KIO.
  • Nowe prawo zamówień publicznych – kierunki zmian.