Zapraszamy do zapoznania się z krótkim omówieniem najciekawszych zdaniem Mec. Piotra Źlika rozwiązań legislacyjnych wynikających z nowego projektu Prawa Zamówień Publicznych.

 

Zobacz więcej