Opinie prawne

Mając na uwadze specyfikę i złożoność postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także szereg problemów związanych z interpretacją wielu niejasnych przepisów prawanasi specjaliści przygotowują opinie prawne w zakresie przedstawionego przez Państwa problemu.

Możliwość wystąpienia nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych stanowią duży obszar ryzyka.

Lepiej zapobiegać niż leczyć !