marta-owczarczyk-big

Marta Owczarczyk – Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawa Zamówień Publicznych Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

Doświadczenie:

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, finansów publicznych oraz w szeroko pojmowanym prawie gospodarczym, handlowym w tym w szczególności w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego związanego z prawem zamówień publicznych, w tym reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sporządzania projektów umów i analizy postanowień umownych pod kątem potencjalnych zagrożeń dla Klienta. We współpracy ze Specjalistami pozostałych działów prawnych Kancelarii realizuje kompleksową obsługę prawną Firm i Instytucji zapewniając najwyższy poziom świadczonych usług.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Kolegium Zarządzania i Finansów – Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Znajomość języków obcych:
Angielski

ocrszostak-1-1

Prof. dr hab. Ryszard Szostak – Specjalizuje się w prawie gospodarczym, administracyjnym, finansowym i problematyce zamówień publicznych;

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, administracyjnym, finansowym i problematyce zamówień publicznych; był wieloletnim arbitrem z zakresu rozpoznawania sporów przedumownych związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Jest autorem lub współautorem ponad dwustu publikacji naukowych i popularno – naukowych, w tym monografii, podręczników i komentarzy. Od dawna popularyzuje wiedzę, zwłaszcza dotyczącą funkcjonowania obrotu gospodarczego, samorządu terytorialnego, finansów i zamówień publicznych; publikuje, uczestniczy w konferencjach, szkoli, konsultuje itd., działając głównie na rzecz środowisk gospodarczych, urzędniczych i szeroko pojętej palestry. Ma bogate doświadczenie eksperckie i dydaktyczne. Kieruje Katedrą Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pełni również funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych”.