marta-owczarczyk-big

Marta Owczarczyk – Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawa Zamówień Publicznych Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

Doświadczenie:

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, finansów publicznych oraz w szeroko pojmowanym prawie gospodarczym, handlowym w tym w szczególności w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego związanego z prawem zamówień publicznych, w tym reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sporządzania projektów umów i analizy postanowień umownych pod kątem potencjalnych zagrożeń dla Klienta. We współpracy ze Specjalistami pozostałych działów prawnych Kancelarii realizuje kompleksową obsługę prawną Firm i Instytucji zapewniając najwyższy poziom świadczonych usług.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Kolegium Zarządzania i Finansów – Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Znajomość języków obcych:
Angielski

piotrzlik

Piotr Źlik – Radca Prawny, Dział Prawa Zamówień Publicznych Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

Doświadczenie:

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie zobowiązań oraz w zagadnieniach prawnych związanych z realizacją przedsięwzięć w branży informatycznej, w tym w zakresie wdrażania dedykowanych systemów informatycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem branży informatycznej i budowlanej. Zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym dla podmiotów biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, jak również doradztwem na etapie realizacji umów zawartych w trybie prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wykształcenie:

Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, nr wpisu KR-3299. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2010 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo Gospodarcze i Handlowe, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Znajomość języków obcych:
Angielski.

ocrszostak-1-1

Prof. dr hab. Ryszard Szostak – Specjalizuje się w prawie gospodarczym, administracyjnym, finansowym i problematyce zamówień publicznych;

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, administracyjnym, finansowym i problematyce zamówień publicznych; był wieloletnim arbitrem z zakresu rozpoznawania sporów przedumownych związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Jest autorem lub współautorem ponad dwustu publikacji naukowych i popularno – naukowych, w tym monografii, podręczników i komentarzy. Od dawna popularyzuje wiedzę, zwłaszcza dotyczącą funkcjonowania obrotu gospodarczego, samorządu terytorialnego, finansów i zamówień publicznych; publikuje, uczestniczy w konferencjach, szkoli, konsultuje itd., działając głównie na rzecz środowisk gospodarczych, urzędniczych i szeroko pojętej palestry. Ma bogate doświadczenie eksperckie i dydaktyczne. Kieruje Katedrą Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pełni również funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych”.