Spory przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem powszechnym

Korzystanie przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze środków ochrony prawnej może być dużym problemem praktycznym i prawnym.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oferujemy Państwu zastępstwo w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem powszechnym na skutek wniesienia skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej wraz z pełną obsługą prawną w zakresie tych postępowań.

Wielokrotne zmiany przepisów prawa zamówień publicznych są źródłem wielu wątpliwości w kwestii ich interpretacji i stosowania. Ta niestabilność przepisów ma swoje odbicie także w nieprawidłowościach czynionych przez organy kontrole. Mając dodatkowo na uwadze zmiany jakie czekają polski system zamówień publicznych, a wynikających z konieczności implementacji nowych dyrektyw unijnych, należy się spodziewać jeszcze większych wątpliwości związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych.

Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą to postępowanie mocno sformalizowane, a nieznajomość wymogów formalnych może być przyczyną przykrych konsekwencji. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawcy narażają się na utratę/poniesienie znacznych kosztów tego postępowania, a Wykonawcy dodatkowo, i co niejednokrotnie jest większą dolegliwością, na niemożności uzyskania zamówienia publicznego.

Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych i reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą odwoławczą jak i sądem powszechnym.

 Posiadamy duże doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu zamówień publicznych w takich branżach jak:
  • IT,
  • budowlana,
  • energetyczna,
  • kolejowa,
  • oraz wielu innych.

Nie ryzykuj, przekaż swoją sprawę profesjonalistom.