Nowe prawo zamówień publicznych

/Nowe prawo zamówień publicznych
1105, 2020

SKUTECZNE ZASTRZEŻENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA W DOKUMENTACJI OFERTOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

maj 11th, 2020|Nowe prawo zamówień publicznych|

Skuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w dokumentacji ofertowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Mec. Piotr Źlik Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy dla Serwis PressInfo.pl

2404, 2020

DOPUSZCZALNOŚĆ SUMOWANIA RÓŻNEGO RODZAJU ZASOBÓW FINANSOWYCH

kwiecień 24th, 2020|Nowe prawo zamówień publicznych|

Z dyspozycji art. 22 ust. 1b pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) wynika, że warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć sytuacji ekonomicznej lub finansowej...

3103, 2020

Tarcza antykryzysowa sporo zmienia w zamówieniach publicznych

marzec 31st, 2020|Nowe prawo zamówień publicznych|

Obowiązek niezwłocznego informowania o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na wykonanie umowy o zamówienie publiczne, wyłączenie odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności za naruszenie...

2102, 2020

UZUPEŁNIENIE PEŁNOMOCNICTWA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

luty 21st, 2020|Nowe prawo zamówień publicznych|

"Zagadnienie dotyczące pełnomocnictwa udzielanego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, do podejmowania ...

1302, 2020

UZUPEŁNIANIE DOKUMENTACJI OFERTOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, A NIEDOZWOLONA ZMIANA TREŚCI OFERTY

luty 13th, 2020|Nowe prawo zamówień publicznych|

"Jak wynika z dyspozycji art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP), jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP...