[fullwidth background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”” padding_right=”” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”no” menu_anchor=”” class=”” id=””][title size=”2″ content_align=”center” style_type=”default” sep_color=”#dd3333″ margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]Usługi doradcze i konsultacje[/title][separator style_type=”none” top_margin=”10″ bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””][one_full last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][checklist icon=”fa-check” iconcolor=”” circle=”” circlecolor=”#3c4878″ size=”13px” class=”” id=””][li_item icon=”fa-arrow-right”]Dla Zamawiającego[/li_item][/checklist][separator style_type=”none” top_margin=”10″ bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””]

Zamawiającym oferujemy obsługę formalno-prawną od przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia poprzez przeprowadzenie procedury aż do wsparcia w przypadku sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym, w tym w szczególności:

 • przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia;
 • pomoc w szacowaniu wartości zamówienia, opisaniu przedmiotu zamówienia, wyborze trybu postępowania, określaniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkich niezbędnych dokumentów;
 • pomoc przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przygotowanie projektów umów;
 • pomoc i wsparcie na każdym etapie postępowania, w tym udział w posiedzeniach komisji przetargowych;
 • przygotowanie regulaminów udzielania zamówień publicznych, planów zamówień,regulaminów pracy komisji przetargowych, wzorów pism;
 • zastępstwo w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem wraz z pełną obsługą prawną w zakresie tych postępowań;
 • pomoc w ocenie i badaniu złożonych wniosków oraz ofert;
 • pomoc w przeprowadzaniu zamówień w trybach negocjacyjnych i zamówieniu z wolnej ręki;
 • doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia.
[/one_full][one_full last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][checklist icon=”fa-check” iconcolor=”” circle=”” circlecolor=”#3c4878″ size=”13px” class=”” id=””][li_item icon=”fa-arrow-right”]Dla Wykonawcy[/li_item][/checklist][separator style_type=”none” top_margin=”10″ bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””]

Wykonawcom oferujemy pomoc prawną i doradztwo na każdym etapie postępowania, w tym w szczególności:

 • konsultacje i pomoc w przygotowaniu ofert;
 • doradztwo formalno-prawne na każdym etapie postępowania;
 • przygotowywanie korespondencji kierowanej do Zamawiających;
 • weryfikacja warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości złożenia oferty;
 • w przypadku trybów negocjacyjnych – wsparcie i dbanie o interes Klienta podczas negocjacji z Zamawiającym;
 • przygotowanie odwołań i reprezentacja Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych;
 • doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia.
[/one_full][/fullwidth][fullwidth background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding_top=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”” padding_right=”” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”no” menu_anchor=”” class=”” id=””][title size=”2″ content_align=”center” style_type=”default” sep_color=”#dd3333″ margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]AUDYT[/title][separator style_type=”none” top_margin=”10″ bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””][one_full last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][separator style_type=”none” top_margin=”10″ bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””]

System kontroli zamówień publicznych jest bardzo rozbudowany. Najważniejszymi organami szeroko pojętego systemu nadzoru i kontroli udzielania zamówień publicznych są: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższa Izba Kontroli, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz Komisje orzekające o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związana z naruszeniami przepisów o zamówieniach publicznych jest dochodzona zarówno wobec osób, które udzielały zamówienia, jak i wobec osób wykonujących czynności w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania. Czynności te obejmują przede wszystkim działania lub zaniechania naruszające przepisy o zamówieniach publicznych bądź wpływające na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, godzące w zasadę uczciwej konkurencji i jawności zamówień publicznych.

System kontroli zamówień publicznych jest bardzo rozbudowany. Najważniejszymi organami szeroko pojętego systemu nadzoru i kontroli udzielania zamówień publicznych są: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższa Izba Kontroli, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz Komisje orzekające o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Jeżeli zajmujesz się zamówieniami publicznymi nie ryzykuj!

Odpowiedzialność możesz ponieść nie tylko na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych i za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ale również karną !

Nasi specjaliści w ramach audytu zdefiniują ryzyka i dadzą rekomendacje na przyszłość.

[separator style_type=”none” top_margin=”10″ bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””][content_boxes settings_lvl=”child” layout=”icon-with-title” columns=”1″ icon_align=”left” title_size=”” title_color=”” body_color=”” backgroundcolor=”” icon_circle=”” icon_circle_radius=”” iconcolor=”” circlecolor=”” circlebordercolor=”” circlebordersize=”” outercirclebordercolor=”” outercirclebordersize=”” icon_size=”” icon_hover_type=”” hover_accent_color=”” link_type=”” link_area=”” link_target=”” animation_delay=”” animation_offset=”” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”0.1″ margin_top=”” margin_bottom=”0″ class=”” id=””][content_box title=”ZAKRES OFERTY” icon=”fa-chevron-right” backgroundcolor=”#f4f4f4″ iconcolor=”” circlecolor=”#3c4878″ circlebordercolor=”” circlebordersize=”” outercirclebordercolor=”” outercirclebordersize=”” iconrotate=”” iconspin=”no” image=”” image_width=”35″ image_height=”35″ link=”” linktext=”” link_target=”_self” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=””]

Audyt procesu udzielania zamówień publicznych przez zamawiających polega na weryfikacji poprawność przestrzegania u Klientów obowiązujących przepisów i procedur. Audyt wspomaga nadzór nad złożonymi procesami zachodzącymi w obszarze procesu udzielania zamówień publicznych. Problemy proceduralne i prawne, stanowią duży obszar ryzyka prawidłowej realizacji zamówień.

W wyniku przeprowadzonego audytu prezentujemy dla Państwa Raport z Audytu.

Na podstawie wniosków zawartych w Raporcie z Audytu przedstawiamy najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze rozwiązania do zastosowania mające na celu wyeliminowanie lub istotne ograniczenie ryzyk zdefiniowanych podczas audytu.

[/content_box][/content_boxes][/one_full][/fullwidth][fullwidth background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”0″ padding_bottom=”20″ padding_left=”” padding_right=”” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”no” menu_anchor=”” class=”” id=””][title size=”2″ content_align=”center” style_type=”default” sep_color=”#dd3333″ margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]Opinie prawne[/title][separator style_type=”none” top_margin=”10″ bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””][one_full last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][separator style_type=”none” top_margin=”10″ bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””]

Mając na uwadze specyfikę i złożoność postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także szereg problemów związanych z interpretacją wielu niejasnych przepisów prawanasi specjaliści przygotowują opinie prawne w zakresie przedstawionego przez Państwa problemu.

Możliwość wystąpienia nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych stanowią duży obszar ryzyka.

Lepiej zapobiegać niż leczyć !

[/one_full][/fullwidth]