Wadium, to instytucja, która wywodzi się z przepisów kodeksu cywilnego. Zamawiający są uprawnieni do żądania wadium, celem zabezpieczenia oferty złożonej przez wykonawców. Wadium to nic innego jak suma pieniężna, którą wykonawca ma obowiązek wpłacić zamawiającemu albo której zapłatę ma obowiązek zabezpieczyć na wypadek wystąpienia pewnych okoliczności.

Artykuł przygotował dla Państwa Michał Szczęsny, Radca Prawny

Zobacz więcej