Zamawiający jako warunek udziału w postępowaniu bardzo często stawiają warunek udziału w postępowaniu w postaci doświadczenia w wykonaniu określonych robót budowlanych, dostaw bądź usług.

Artykuł przygotował dla Państwa Michał Szczęsny, Radca Prawny

Zobacz więcej