Naliczenie kar umownych w trakcie realizacji określonych, w szczególności długoletnich przedsięwzięć, jest pewnym standardem. Przykładowo wykonawcy składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, często nawet wliczają zakładane kary umowne w cenę oferty.

Artykuł przygotował dla Państwa Michał Szczęsny, Radca Prawny

Zobacz więcej