Część przepisów Tarczy 4.0 dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej: PZP), a także umów zawieranych w wyniku rozstrzygnięcia tychże postępowań. Warto zatem już zapoznać się z przepisami w obszarze prawa zamówień publicznych wynikających z tejże ustawy. Mec. Piotr Źlik przygotował zestawienie dla Serwis PressInfo.pl.

 

Zobacz więcej