Został opublikowana ostatnia wersja projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29.08.2019r. można się z nią zapoznać w Sprawozdaniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji o rządowym projekcie ustawy – Prawo zamówień publicznych.  https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3759