Newsy

/Newsy
1109, 2016

Sobota tak jak dzień ustawowo wolny od pracy na gruncie PZP.

wrzesień 11th, 2016|Aktualności, Main|

Ustawa z dnia z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmianę w zakresie sposobu liczenia terminów na gruncie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie [...]

2504, 2016

Próbka w zamówieniach publicznych – uzupełnienie czy wyjaśnienie?

kwiecień 25th, 2016|Aktualności|

Istota próbki W myśl art. 25 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: Ustawą) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie [...]