Main

/Main

Sobota tak jak dzień ustawowo wolny od pracy na gruncie PZP.

Ustawa z dnia z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmianę w zakresie sposobu liczenia terminów na gruncie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie bowiem z dotychczasowym brzmieniem art. 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: Ustawą) do [...]

Nowelizacja ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” – istotne akty wykonawcze

W dniu 28 lipca 2016 r. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z tekstem ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, który jest dostępny pod [...]