rfelijak

/rfelijak

About rfelijak

This author has not yet filled in any details.
So far rfelijak has created 59 blog entries.

Sobota tak jak dzień ustawowo wolny od pracy na gruncie PZP.

Ustawa z dnia z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmianę w zakresie sposobu liczenia terminów na gruncie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie bowiem z dotychczasowym brzmieniem art. 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: Ustawą) do [...]

Nowelizacja ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” – istotne akty wykonawcze

W dniu 28 lipca 2016 r. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z tekstem ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, który jest dostępny pod [...]

Próbka w zamówieniach publicznych – uzupełnienie czy wyjaśnienie?

Istota próbki W myśl art. 25 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: Ustawą) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Dopełnieniem tego przepisu Ustawy [...]

Wykonawco pamiętaj – nie wszystkie dokumenty można uzupełnić !

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm., dalej jako „PZP”), Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy [...]