Umowa na czas określony. Jak wynika z dyspozycji art. 434 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, umowę w sprawie zamówienia publicznego zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 4 lata. Artykuł powstał we współpracy z Partnerem PressInfo.pl

Artykuł przygotował dla Państwa mec. Piotr Źlik

Zobacz więcej