PPK to dla samorządów wyzwanie finansowe i organizacyjne. Szczególnie przy dziurawych budżetach. Dodatkowo mało jest czasu, żeby uniknąć zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych – muszą podpisać umowy do końca roku. A to niełatwe, bo COVID utrudnia konsultacje. Obowiązek wdrożenia PPK przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, powstanie 1 stycznia 2021 r., a termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla każdego z pracowników objętych programem ustalony został na 10 kwietnia 2021 r.

Piotr Źlik, radca prawny z Działu Prawa Zamówień Publicznych kancelarii Sadkowski i Wspólnicy radzi więc, że jeżeli zamawiający chcą skorzystać z dobrodziejstwa w postaci wyłączenia stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, zamówienie na usługi zarządzania PPK, z daleko idącej ostrożności, powinno zostać udzielone do 31 grudnia 2020 r.

Zobacz więcej