Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu, dotyczącego skutków nieprawidłowego działania infrastruktury informatycznej wykorzystywanej przez wykonawców oraz zamawiających w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Artykuł dla Serwis Pressinfo przygotował Piotr Źlik – radca prawnym z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

Zobacz więcej