Zapraszamy do zapoznania się z krótkim omówieniem najciekawszych zdaniem Mec. Piotra Źlika rozwiązań legislacyjnych wynikających z nowego projektu Prawa Zamówień Publicznych.

Więcej na: https://www.pressinfo.pl/kompendium-wiedzy/projekt-nowego-prawa-zamowien-publicznych-po-zmianach20060780.html