Obowiązująca w Polsce ustawa Prawo zamówień publicznych, była wielokrotnie nowelizowana. Zmieniające się warunki gospodarcze oraz konieczność dostosowania punktów ustawy do unijnych dyrektyw, powodowały potrzebę wprowadzania do niej nowych zapisów. Ostatnia duża nowela weszła w życie 28 lipca 2016 r.

Łatanie dziur i wykreślanie oraz dopisywanie nowych rozwiązań, wprowadzało chaos i prowadziło do coraz mniejszej czytelności aktu wykonawczego. Zdarzało się również, że ujęte w ustawie zapisy, nie korelowały z zawartością rozporządzeń. Uczestnicy rynku zamówień publicznych niekiedy nie potrafili właściwie interpretować niektórych paragrafów.

Czytaj więcej