Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych w sposób, który uwzględnia strategiczne cele państwa, m.in. wzrost innowacyjności – takie mają być według resortu przedsiębiorczości efekty nowego Prawa zamówień publicznych. – Pozytywnie należy ocenić idee nowej ustawy – komentuje Marta Owczarczyk z Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Czytaj więcej