Pragniemy poinformować, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE w sprawie kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych.

Rozporządzenia wchodzą w życie dniem 1 stycznia 2016 r. Jednocześnie zmieni się także wartość średniego kursu złotego w stosunku do euro i wynosić będzie 4,1749. Obecnie kurs złotego w stosunku do euro wynosił 4,2249.

Wobec powyższego od stycznia 2016 r. zwiększeniu ulegną kwoty progowe, tj. kwoty zamówień lub konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ich zestawienie w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym przedstawia poniższa tabela :

[ultimatetables 1 /]