Newsy

/Newsy
1002, 2016

5 mln opłaty sądowej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jednak niezgodne z konstytucją

Luty 10th, 2016|Aktualności|

W ostatnim czasie informowaliśmy, iż Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie pod sygn. akt: SK 25/11, orzekł, że w zakresie, w jakim ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z [...]

1002, 2016

Dla zachowania terminu wniesienia odwołania konieczne jest jego doręczenie w wymaganym terminie Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej

Luty 10th, 2016|Aktualności|

Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (dalej jako PZP) w art. 182 określa terminy, w których można wnieść odwołanie. Terminy te mają charakter zawity, co oznacza, że nie można ich przywrócić. Dochowanie [...]

1002, 2016

Nowe progi kwotowe w zamówieniach publicznych w 2016 roku

Luty 10th, 2016|Aktualności|

Pragniemy poinformować, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE w sprawie kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie dniem 1 stycznia 2016 r. Jednocześnie zmieni się także wartość [...]