Newsy

/Newsy
2504, 2016

Próbka w zamówieniach publicznych – uzupełnienie czy wyjaśnienie?

Kwiecień 25th, 2016|Aktualności|

Istota próbki W myśl art. 25 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: Ustawą) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie [...]

1002, 2016

Wadliwe pełnomocnictwo także podlega uzupełnieniu jako brak formalny odwołania do Prezesa krajowej Izby Odwoławczej

Luty 10th, 2016|Aktualności|

Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (dalej jako PZP) w art. 187 ust.3 stanowi, iż jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w [...]